Over Ons


Het is mijn bedoeling om het leven lichter te maken voor de mensen die bij mij komen aankloppen. Hierbij kan ik drie verschillende methoden aanbieden:

Als ergotherapeut wil ik mensen bijstaan in hun dagelijkse activiteiten door het gebruik van hulpmiddelen of door het aanleren van bepaalde technieken (kooktechnieken of tiltechnieken)

Als psychomotorisch therapeut ga ik kinderen leren bewegen om zowel de grove motoriek (lopen, springen, …) als de fijne motoriek (schrijven, tekenen, knippen, …) te verbeteren.

Gedrevenheid, creativiteit, eerlijkheid en behulpzaamheid zijn eigenschappen die centraal staan in mijn leven. Toen de tijd gekomen was om een studiekeuze te maken, was ergotherapie daarom voor mij een richting die me op het lijf geschreven stond. Op een creatieve manier mensen met een beperking helpen, hen iets aanleren en hen terug zelfstandig maken is in mijn ogen het mooiste dat je als therapeut kan doen.

Sinds 2010 werk ik als ergotherapeut in het visuele revalidatiecentrum vzw De Markgrave. Hier worden mensen met een visuele beperking geholpen om zelfstandig in het leven te staan. De laatste twee jaar heb ik hier eveneens mijn diensten aangeboden als psychomotorisch therapeut.

Mijn doel is mensen, die problemen ervaren bij het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten door een tijdelijke of blijvende beperking - fysiek, mentaal of emotioneel – helpen om terug in hun eigen kracht te staan. Samen gaan we op een efficiënte, maar toch heel creatieve manier op zoek naar oplossingen en therapieën om de levenskwaliteit te verbeteren. Hierbij maak ik gebruik van ergotherapie en psychomotorische therapie. Iedereen, kinderen tot volwassenen, van klein tot groot, is welkom.

 

Lightbulb is een praktijk
waar je kan zijn.

Contacteer ons

Therapieën


Ergotherapie

Ergotherapie is een paramedische discipline die zich richt op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of handicap een lichamelijke of psychische beperking hebben opgedaan.

Meer info

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie is een behandelvorm voor mensen met psychosociale of psychische problematiek, waarbij op methodische wijze gebruikgemaakt wordt van werkvormen gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties.

Meer info

Koken en andere huishoudelijke taken, jezelf verzorgen, werken of naar school gaan, sociale contacten onderhouden zijn dingen die we allemaal als vanzelfsprekend beschouwen. Vele van deze handelingen verlopen vlot zonder dat we erbij moeten nadenken. Maar als deze activiteiten moeizaam worden door een fysieke beperking, dan merken we pas hoe ingewikkeld ze kunnen zijn.

Als ergotherapeute wil ik mensen met een beperking helpen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijks leven. Ik ben gespecialiseerd in het werken met mensen die een visuele handicap hebben: blinden en slechtzienden van alle leeftijden. Maar in mijn praktijk zijn mensen met verschillende beperkingen welkom. Hiermee kan ik een ruim cliënteel bereiken.

De therapie is volledig afgestemd op de noden van de cliënt: samen gaan we op zoek naar manieren en hulpmiddelen die een zo groot mogelijke autonomie tot stand kunnen brengen.

Ik denk hierbij aan:

 • Gebruik maken van het openbaar vervoer
 • Zich veilig verplaatsen buitenshuis
 • De eigen administratie doen
 • Een boek lezen
 • Computergebruik
 • Huishoudelijke apparaten gebruiken
 • Ergonomie in huis, werk en vrije tijd
 • Fijn motorische training aanbieden ifv dagelijkse leven
 • Technieken aanleren voor aan –en uitkleden
 • Kooktechnieken
 • Tiltechnieken
 • En nog zoveel meer

Naast al deze activiteiten, kan ik eveneens:

 • Tips geven voor aanpassingen in de woning, het werk of op school
 • Hulpmiddelen bestellen die betrekking hebben tot het dagelijkse leven en het gebruik hiervan aanleren
 • Coachen in het dagelijks leven

Hoe gaat dit alles in zijn werk? Onze eerste afspraak is een kennismaking die bij u thuis zal plaatsvinden. Tijdens dit gesprek bekijken we samen de mogelijkheden en beperkingen. We bespreken waar moeilijkheden ervaren worden en wat nodig is om dagelijkse handelingen zonder problemen te kunnen uitvoeren. Hierbij wordt de omgeving zoveel mogelijk betrokken. Uiteindelijk stellen we samen een behandelplan op.

De volgende afspraken vinden eveneens plaats in een vertrouwde omgeving.

 

Ergotherapie

Ergotherapie

Psychomotorische therapie


Kinderen ontdekken al spelend de wereld. Door te bewegen verbeteren ze hun motorische en zintuiglijke ontwikkeling en krijgen ze inzicht in hun eigen lichaam en hun omgeving. Meestal verloopt deze ontwikkeling vanzelf, maar soms gaat het ook iets moeizamer. Bij deze kinderen is psychomotorische therapie aangewezen om hen te ondersteunen en hun algemene ontwikkeling te bevorderen.

Psychomotorische therapie is een dynamische behandelmethode voor het aanpakken van allerlei problemen, niet alleen op vlak van motoriek, maar ook concentratieproblemen, gedragsproblemen, stemmingswisselingen en communicatieproblemen.

Ik richt me onder andere op kinderen met:

 • ADD, ADHD, concentratieproblemen
 • Leerstoornissen
 • Faalangst
 • Laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen
 • Grove motorische achterstand
 • Problemen met schoolse vaardigheden

PMT (psychomtorische therapie) richt zich op verschillende probleemgebieden:

 • Grove motoriek: moeite met springen, lopen, evenwicht, trappen nemen, met de bal spelen,…
 • Fijne motoriek: moeite met knippen, plakken, oog-handcoördinatie, schrijven, veters knopen, …

Na een intakegesprek, zal ik aan de hand van gestandaardiseerde testen uitwerken waar de probleemgebieden liggen en zullen we een individuele therapie opstellen voor het kind. We gaan spelenderwijs de motorische ontwikkeling van het kind vergroten en verbeteren, zodat het weer plezier krijgt in bewegen en de algemene ontwikkeling opnieuw op gang gebracht wordt.

 

Psychomotoriek

Praktisch


Momenteel vinden alle consultaties bij de cliënt thuis plaats.

De duur van de consultaties kan variëren: 30 of 60 minuten. Dit wordt besproken tijdens het intake gesprek.

Indien een afspraak geannuleerd of verplaatst dient te worden, gelieve minimum 48 uur op voorhand te verwittigen. Zoniet zal de afspraak toch in rekening gebracht moeten worden.

 

Lightbulb is een praktijk
waar je kan zijn.

Contacteer ons

 

Lightbulb.

Kelly Jegers

Wuytslei 52
2170 Merksem
BTW BE 0568 960 230

 

info@lightbulb.be

+32 (0)485 61 47 05

http://www.lightbulb.be/

 

            

Contacteer ons


Wensen, vragen opmerkingen? Laat hieronder een bericht achter.
Onze contactgegevens vind je bij praktisch.