Draagkracht vs veerkracht

Draagkracht vs veerkracht

Naar aanleiding van het opiniestuk “Veerkracht volstaat niet om de volgende crisis te overwinnen” 29 juni 2020 DS.

In dit artikel willen rectoren en ceo’s van de universitaire ziekenhuizen, als verantwoordelijken voor de opleiding van artsen, jonge artsen warm maken voor de prachtige stiel van huisarts en willen ze het aantal specialisten in sommige specialisaties laten dalen. (DS)

 

Waarom enkel investeren in huisartsen?

Wanneer we als mens/persoon zelf onze gezondheid kunnen verbeteren met de hulp van ergotherapeuten, kinesitherapeuten, voedingsdeskundigen, psychotherapeuten…, waarom dan enkel investeren in 1 beroep, dat van huisarts.

Men zou ook in verschillende beroepsverenigingen kunnen investeren zodat een grotere groep van mensen bereikt kan worden.

 

COVID-19

Tijdens de woelige Corona periode is duidelijk geworden dat Covid-19 patiënten moeilijkheden hebben met ademhaling, maar sommigen ook met energiemanagement, zowel tijdens de ziekte als tijdens de revalidatie. Deze patiënten blijven moe en kunnen niet volledig voorzien in hun dagelijkse behoeften. Hun dagelijkse activiteiten zijn verminderd of worden gewoon onmogelijk. Wat krijgen ze dan van hun arts te horen? Dat zij, de dokters, niets meer voor hen kunnen doen, want voor vermoeidheid bestaat er geen medicatie of ze krijgen een diagnose voorgelegd waar de patiënt geen vrede mee kan nemen.

Waarom niet investeren in preventie?

Waarom niet investeren in lichamelijk, geestelijke en mentale preventie? Omdat er dan minder werk is voor huisartsen, ziekenhuizen, farmacie? In plaats van te focussen op het medische aspect kunnen we misschien beter investeren in preventie en nazorg met een multidisciplinaire aanpak.  Als ergotherapeut gaan we juist kijken naar de krachten en de mentale draagkracht van de patiënt zodat zij of hij zijn dagelijkse activiteiten terug kan opnemen. Waardoor we een grote meerwaarde brengen in haar of zijn leven.

We moeten niet enkel focussen op ziekte maar ook op preventie. Want vele ziektes kunnen voorkomen worden door preventief een gezondere levensstijl aan te nemen.

Maar is een gezonde levensstijl echt belangrijk? Heeft dit invloed op een langer en gezonder leven?

Ja! Onze gezondheid en levensduur wordt voor een groot deel bepaald door de lengte van onze telomeren, de uiteinden van ons DNA. Tijdens onze levensduur verkorten de telomeren waardoor we “ouder” worden. Met een gezonde levensstijl kunnen we onze telomeren lang houden waardoor we langer gezond blijven

.

Immuniteit

Het COVID-19 of corona virus kan enkel verspreiden wanneer mensen een lage immuniteit hebben. Waardoor onze zieke cellen onze gezonde cellen kunnen aanvallen.

Maar wat veroorzaakt deze lage immuniteit? Een slechte gezondheid, ziekte, overgewicht, depressie?

Ons immuniteit-systeem situeert zich over ons gehele lichaam. Elke orgaan heeft zijn specifieke immuniteit cellen die ons beschermen. De belangrijkste van die cellen in ons immuniteit systeem zijn de T-cellen en de B-cellen. De T-cellen detecteren indringers, zoals een virus, en de B-cellen bevatten antilichamen om van de indringers af te geraken.


Wat kan ik eraan doen?

Wil je meer weten over veerkracht en immuniteit? Wil je ook weten hoe je je lichaam kan helpen, sterker en jonger maken? Schrijf je dan in voor de webinar op 21 november van 9u30 tot 10u30


Yes, We Can

Niemand weet hoelang COVID-19 zal duren en of er vaccinaties komen? Maar wat ik wel weet is dat we het heft in eigen handen kunnen nemen door ons lichaam beter te leren kennen en te weten wat het juist nodig heeft om virussen en bacteriën te verslaan.

Gezond jong leven

Waarom niet samen streven naar een gezond leven? Zowel voor jongeren als ouderen. Waarom niet multidisciplinair werken, samen over disciplines heen de bevolking helpen, begeleiden en coachen! Zou dat de mensheid niet helpen in tijden waar een virus ons leven overheerst en we niet anders kunnen dan onze immuniteit de versterken door in actie te gaan i.p.v. te wachten tot het te laat is.

Draagkracht en veerkracht

Door ons bewust te worden van hoe we gezonder kunnen leven en daar de nodige actie voor te ondernemen zullen draagkracht en veerkracht hand in hand gaan. Door een multidisciplinaire aanpak kunnen we een grotere draagkracht creëren, zowel voor onze patiënten als voor niet-patiënten. Weten wat je kunt dragen is zo belangrijk voor je ziekte-inzicht. Want we hebben allemaal een andere fysieke bouw, een ander metabolisme en een andere psychische achtergrond. Therapeuten kunnen cliënten inzicht geven over de hindernissen die ziekte met zich meebrengt en ook op de mogelijkheden om die hindernissen te overwinnen.

 

De weg naar een gezondere maatschappij

Een financieel gelijke- verspreiding van de budgetten door de Vlaamse overheid over verschillenden disciplines en niet enkel bij de artsen kan een multidisciplinaire aanpak mogelijk maken. Waardoor we meer kunnen inzetten op preventie en draagkracht na ziekte. Doen we dit niet, dan vallen er bepaalde belangrijk pilaren zoals ergotherapeuten, psychotherapeuten… uit de boot. Bijvoorbeeld van het jaarlijkse RIZIV-budget van ergotherapeuten kan nu slechts 10% gebruikt worden vanwege onduidelijke regels en administratieve rompslomp.

Als we onze economie willen redden dan moeten we ervoor zorgen dat de werkende mens gezond is en blijft zonder oververmoeid te geraken. En een multidisciplinaire aanpak stelt ons beter in staat om dat doel te bereiken.

Dit moeten we doen door niet enkel te kijken naar de ziekte, maar op een holistische wijze onze cliënten te benaderen. En dat gaat niet met een consult van 10 minuten zoal bij de meeste artsenbezoeken het geval is.

 

Wat kan ik eraan doen?

Wil je meer weten over veerkracht en immuniteit? Wil je ook weten hoe je je lichaam kan helpen, sterker en jonger maken? Koop dan de video over de webinar die gaf.

Kelly Jegers

Ergotherapeut

Referenties