Ergotherapie voor kinderen 

Wat is het?

Kinderen ontdekken al spelend de wereld. Door te bewegen verbeteren ze hun motorische en zintuiglijke ontwikkeling en krijgen ze inzicht in hun eigen lichaam en hun omgeving. Meestal verloopt deze ontwikkeling vanzelf, maar soms gaat het ook iets moeizamer.

In zo’n gevallen kan ergotherapie voor kinderen de algemene ontwikkeling van je kind bevorderen. Ergotherapie helpt kinderen met een psychosociale of psychische problematiek om hun lichaamsbeleving en -beweging te verbeteren.

Voor wie?

Ergotherapie voor kinderen is geschikt om allerlei problemen aan te pakken: niet alleen op het vlak van fijne en grove motoriek zoals hand-oogcoördinatie en lopen, maar ook concentratie- en gedragsproblemen, stemmingswisselingen en communicatieproblemen.

Kelly Jegers richt zich onder meer op kinderen met autisme spectrum, ADD, ADHD, concentratieproblemen, leerstoornissen, faalangst, laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, grove motorische achterstand en problemen met schoolse vaardigheden.

Lightbulb

Ik heb Kelly leren kennen als wobbelturnjuf. Ik zocht een activiteit voor mijn dochtertje en het leek me een leuke manier voor haar om haar fijne motorische skills al spelend te verbeteren. Tijdens de lessen stelden Kelly en ikzelf vast dat mijn dochter weinig zelfvertrouwen had en moeite had met bepaalde opdrachten. Ik heb dit met Kelly besproken en sindsdien zijn we parallel in een individueel traject gestapt. Mijn dochter is heel gehecht aan juf Kelly. Ik denk dat dit komt omdat ze veel geduld heeft, altijd goedgezind is en omdat ze zich echt kan inleven in de leefwereld van mijn dochter. Ik zou juf Kelly aan elke ouder aanraden.

– Delphine

Sensorische informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking is het proces waarbij we informatie – die we binnenkrijgen via onze zintuigen – samenbrengen, organiseren en betekenis geven zodat we gepast en/of doelgericht kunnen reageren in verschillende situaties.

Wanneer ik tijdens de psychomotorische sessies of ergotherapie merk dat kinderen moeilijk kunnen stilzitten, dat hun evenwicht niet goed is, dat ze altijd iets zoeken om mee bezig te zijn, dan ga ik hier dieper op in en neem ik een genormeerde vragenlijst af.

Dankzij mijn scholing in sensorische informatieverwerking kijk ik als ergotherapeut immers anders naar het gedrag dat kinderen uiten in bepaalde situaties. Een grote meerwaarde in mijn therapie voor kinderen die moeilijkheden hebben om prikkels te verwerken.

Praktisch

Na een intakegesprek ga ik aan de hand van gestandaardiseerde testen na waar de probleemgebieden liggen en stel ik een individuele therapie op voor het kind.

Vervolgens stimuleer ik spelenderwijs de motorische ontwikkeling van het kind, zodat het weer plezier krijgt in bewegen en de algemene ontwikkeling opnieuw op gang komt.

Bel voor meer informatie.

Of vul hier het contactformulier in

Wobbel sense kamp

Ben je op zoek naar een leuk kamp voor je kind? Elke vakantie organiseren we een mega cool wobbel kamp voor kinderen van 4 jaar tot en met 8 jaar. 3 dagen speelplezier in kleine groep!