Ergotherapie

Wat is het?

We beschouwen dagelijkse handelingen zoals koken, werken en naar school gaan als vanzelfsprekend, maar wat als deze activiteiten moeizaam worden door een beperking? Pas dan merken we eigenlijk hoe ingewikkeld ze kunnen zijn!

Ergotherapie is een paramedische discipline die zich richt op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of handicap een lichamelijke of psychische beperking hebben opgedaan.

Voor wie?

Als ergotherapeut help ik mensen met uiteenlopende beperkingen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een visuele handicap hebben: blinden en slechtzienden van alle leeftijden.

De therapie is volledig afgestemd op de noden van de cliënt: samen gaan we op zoek naar manieren en hulpmiddelen die de cliënt zoveel mogelijk autonomie opleveren. Denk aan zich veilig verplaatsen, ergonomie in huis, werk en vrije tijd, fijne motorische training, tiltechnieken en nog zoveel meer.

Daarnaast geef ik ook tips over aanpassingen in de woning, op het werk of op school en bestel ik – indien gewenst – hulpmiddelen die de dagelijkse handelingen van de cliënt stimuleren of bevorderen. Tot slot bied ik ook coaching in het dagelijkse leven.

Lightbulb - Ergotherapie 3

“A ray of sunshine for young and old. A blessing for any person she meets.”

– Ex-collega Markgrave Visuele Revalidatie

Praktisch

Hoe gaat dit alles in zijn werk? Tijdens een eerste verkennend gesprek bekijken we – afhankelijk van je zorgvraag – bij je thuis of in de praktijk samen de mogelijkheden en beperkingen. We gaan na wat nodig is om bepaalde dagelijkse handelingen zonder problemen te kunnen uitvoeren.

Hierbij wordt de omgeving zoveel mogelijk betrokken. Uiteindelijk stellen we samen een behandelplan op. De volgende afspraken vinden eveneens plaats in een vertrouwde omgeving.

Boek hier je sessie.