Help, mijn kind heeft schrijfproblemen!

Help, mijn kind heeft schrijfproblemen!

Wanneer je als ouder te horen krijgt dat je kind schrijfproblemen heeft brengt dit heel wat bezorgdheden met zich mee.

Want schrijven is toch één van de basis schoolse vaardigheden?

Via deze blog hoop ik ouders enkele handvaten mee te geven over hoe ze met deze moeilijkheden kunnen omgaan en duidelijk te maken dan oefenen op schrijven ook leuk kan zijn.


Een schrijfprobleem, wat is dat nu juist?

Volgens het Evidence statement ‘Motorische schrijfproblemen bij kinderen’ (2011) kan er worden gesproken over een schrijfprobleem wanneer:

 • het handschrift is onleesbaar is.
 • het tempo te traag is
 • de schrijfbeweging niet kan aangeleerd worden en/of er pijn ontstaat bij het schrijven
 • vermoeidheid aanwezig is bij het schrijven
 • zonder dat er sprake is van een intellectueel tekort of een somatische pathologie

Belangrijk is om steeds te onthouden dat elk kind op zijn eigen tempo ontwikkeld en dus ook de nodige ruimte moet krijgen om het schrijven te kunnen ontwikkelen.

Dit wil niet zeggen dat het kind de volledige vrijheid moet krijgen om tot schrijven te komen.

Het is belangrijk om bij een vermoeden van een achterstand zo snel mogelijk het kind extra te gaan stimuleren op vlak van schrijfmotoriek want een schrijfprobleem zal niet vanzelf verdwijnen. (schrijftrein)

Schrijfmotoriek verduidelijkt.

Om tot schrijven te komen moet er eerst worden voldaan aan enkele motorische en niet-motorische voorwaarden.

Binnen het motorische luik gaat het over het hebben van een juiste pengreep, een correcte pendruk, een goede zithouding, samenwerking van de handen en een goede fijne motoriek. Een adequate prikkelverwerking mag ook niet vergeten worden in dit verhaal. De aanwezigheid van proprioceptieve vaardigheden is hier cruciaal om tot een goede zithouding te komen en te schrijven met de juiste pendruk.

Onder de niet-motorische onderdelen vallen dan weer het geheugen, concentratievermogen, taalvaardigheid en het cognitieve niveau.

Hoe kan ik hiermee omgaan?

Een van de meest cruciale tips is hier: zorg dat je kind terug plezier krijgt in het schrijven, alleen zo kan er terug motivatie worden gevonden voor het schrijven.

Enkele voorbeelden om schrijven terug leuk te maken voor zowel kleuters (voorbereidende schrijfvaardigheden) als bij kinderen zijn:

 • Maak een motorisch parcours waarbij het kind op het einde van elke ronde een woord, zin of schrijfpatroon moet schrijven.
 • Verstop woorden, zinnen, schrijfpatronen in een rijstbak en laat het kind deze zoeken.
 • Laat het kind letters of schrijfpatronen kopiëren in een bak met zand of rijst.
 • Verbeter de fijne motoriek door knipoefeningen, figuren te kopiëren op een  (neem zeker een kijkje bij Hallo Ergo voor leuk materiaal, grijpoefeningen aan te bieden met een pincet, parels te rijgen, …
 • Verbeter de grove motoriek door bewegingsparcours, oefeningen waarbij evenwicht en coördinatie worden uitgelokt, …
 • Zoek nog meer advies bij een ergotherapeut. (lee meer over onze sessies psychomotoriek)

Veel succes,

Jill en Kelly

 

Ps: Bekijk zeker onze pinterest pagina met de leukste tips

Gehanteerde bronnen:

KNGF Evidence Statement: Motorische schrijfproblemen bij kinderen. (2011). kngf.nl. Geraadpleegd op 16 februari 2023, van https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kennisplatform/onbeveiligd/evidence-statements/motorische-schrijfproblemen-bij-kinderen/downloads/es-motorische-schrijfproblemen-bij-kinderen.pdf