Is een tablet gezond voor mijn kind?

Is een tablet gezond voor mijn kind?

Vandaag de dag is de aanwezigheid van een tablet nog moeilijk weg te denken uit de huiskamer van gezinnen. Ook onderzoek stelt dit vast, slechts 8% van kinderen tussen 0-4 jaar gebruikt geen scherm. De eerste keer dat een kind al in contact komt met een scherm (tablet, smartphone) ligt gemiddeld op twee jaar een vier maanden. Maar wat zijn nu net de gevolgen van dit schermgebruik? Zijn ze enkel negatief of is er ook plaats voor positieve effecten? In deze blog ligt ik het even toe voor jullie. (MediaNest, 2021)

Is de tablet nu echt zo slecht voor je kind?


Is een tablet nu echt zo slecht, dat de mensen beweren?


Wat zegt de wetenschap?

Uit peilingen komt naar voor dat kinderen gemiddeld twee uur per dag gebruik maken van een tablet. In het weekend verdubbelt dit snel naar vier uur per dag. Nochtans is het aandeel van fysiek spel zoals buitenspelen enorm groot op de lichamelijke ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Toch wordt er vastgesteld dat er steeds minder buiten wordt gespeeld, 53% van de kinderen speelt vaker binnen. (Iyer et al., 2021)

Uit deze vaststellingen werden ook enkele aanbevelingen geformuleerd:

 • Het is sterk aanbevolen om 2 uur per dag naar buiten te gaan, waarvan minstens 1 uur matig-intensief (spelen op de speelplaats, in de tuin spelen, fietsen naar school).
 • Verminder het sedentair gedrag (tv kijken, tablet).
 • Maak duidelijke regels over het schermgebruik en volg deze consequent.

De negatieve gevolgen op een rijtje:

Hier volgt er een beknopte samenvatting van de negatieve gevolgen van overmatig tabletgebruik bij kinderen.

Eén van de belangrijkste negatieve gevolgen zijn motorische problemen. De afgelopen jaren is de motorische fitheid afgenomen bij kinderen, de toename van schermgebruik speelt hier zeker een rol. Nochtans is het zeer belangrijk dat jonge kinderen voldoende stimulering krijgen via vrij spel zodat de fijne en grove motoriek kan worden ontwikkeld. Wanneer een kind al op jonge leeftijd deze stimulering krijgt zal dit zijn vruchten afwerpen tijdens het leren schrijven.

Hoe kan ik hiermee omgaan?

Verder kan overmatig tabletgebruik zorgen voor:

 • Oogklachten: doordat ogen al vroegtijdig vermoeid worden.
 • Een verstoorde balans tussen gamen en andere activiteiten.
 • Het achterblijven van sociale verbinding doordat er minder contact is met mensen in het echte leven.
 • Problemen op taal, cognitief of sociaal-emotioneel vlak door bv. het gebruik van niet leeftijdsadequate media.

Het heeft ook voordelen…

Het gebruik van een tablet door kinderen moet ook niet worden overgedramatiseerd, er zijn ook positieve zaken aan verbonden. (Van Caneghem, 2022)

 • Eerst en vooral kan een kind enorm veel plezier beleven aan het spelen van spelletjes op een tablet.
 • Het kunnen gebruiken van een tablet behoort zeker en vast tot de 21e-eeuwse vaardigheden. Het gebruik van multimedia is niet meer weg te denken uit de schoolcontext. Reeds op jonge leeftijd kennis maken met moderne technologie heeft dus een positieve educatieve invloed.
 • Stimulerende invloed op de cognitieve functies: ruimtelijk inzicht, geheugen, taalcompetenties, reactievermogen, …
 • Stimulerende invloed op de fijne motoriek, vooral op vlak van oog-hand coördinatie. MAAR: het zal noot de sensoriële activiteiten kunnen vervangen.

Enkele leuke educatieve apps:

Belangrijk is om steeds in het achterhoofd te houden het gebruik van een tablet niet noodzakelijk negatief is, voor zover (Van Caneghem, 2022) :

 • De applicaties zijn aangepast aan de leeftijd van het kind.
 • Passieve applicaties, die niet interactief zijn zoveel mogelijk worden vermeden.
 • U uw kind aanzet om tabletgebruik af te wisselen met andere activiteiten zoals sport, spel,…
 • U met het kind duidelijke regels maakt over de gebruiksduur van de tablet.

Zit je toch nog met vragen? Maak gerust een afspraak of lees verder over onze 1 op 1 ergotherapie sessie’s.

Veel succes,

Jill en Kelly

 

Ps: Bekijk zeker onze pinterest pagina met de leukste tips

De effecten van beeldschermgebruik op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. (z.d.). cjg043.nl. Geraadpleegd op 3 maart 2023, van https://www.cjg043.nl/de-effecten-van-beeldschermgebruik-op-de-ontwikkeling-van-kinderen-en-jongeren/#:~:text=Een%20groot%20deel%20van%20de,hoofdpijn%2C%20wazig%2D%20en%20dubbelzien.

Iyer, V., Enthoven, C. A., Klaver, C. C. W., Mulder, E., & Soeterbroek, A. (2021). Natuurlijk naar buiten! Tsg – Tijdschrift Voor Gezondheidswetenschappen, 99(3), 125–127. https://doi.org/10.1007/s12508-021-00310-1

MediaNest Cijfers: kom alles te weten over het mediagebruik en de mediaopvoeding in Vlaamse gezinnen! (z.d.). MediaNest. https://www.medianest.be/onderzoek

Van Caneghem, X. (2022, 11 oktober). Tablets en jonge kinderen: een goede mix? – Europ Assistance. Europ Assistance. https://blog.europ-assistance.be/nl/tablets-en-jonge-kinderen/